İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İSKAY İnşaat, çimento, hazır beton ve agrega üretimi ve hizmeti sağlarken, çalışanlarının, müteahhitlerinin, müşterilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili yasal ve ahlaki sorumluluğunun bilincindedir. Biz bütün kazaların önlenebilir olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği her işimizin ilk adımıdır.

Bu kapsamda İSKAY İnşaat;

Yasal gereksinimler ve mevcut endüstriyel standartlara uyum sağlayacaktır,
Sürekli risk değerlendirmesi, denetimler ve kontrol hiyerarşisinin uygulanması ile güvenli tesis ve güvenli iş sistemlerini sağlayacaktır.
Çalışanların yetkinliğini arttırmak için gerekli bilgilendirme, eğitim, öğrenim ve gözetimi sağlayacaktır. Müteahhit çalışanlarının ve müşterilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının ve bilinçlerinin artmasına katkıda bulunulacaktır,
Kazaların ve meslek hastalıklarının gerekli mercilere raporlanmasını ve analiz edilmesini teşvik edecek. Alınması gereken düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirecektir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımı için fırsatlar yaratılacaktır,
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi için çalışanların ve müteahhitlerin görüşlerini alacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi ve gözden geçirmeyi iş sağlığı ve güvenliği performansının ve yönetim sistemi uygulamalarının etkinliğinin değerlendirmesine dayandıracaktır.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim ve performansında sürekli gelişimin idamesi için gerekli kaynakları ayıracaktır.
İSKAY İnşaat’ta herkes kendi iş güvenliğinden ve çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden sorumludur. Bu hususta, saha yöneticileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda uygulama, iletişim, kontrol, işbirliği, koçluk ve uyumdan sorumludur.
Şirket için çalışan herkesten iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, eğitim program ve organizasyonlarına katılım beklenmektedir. İş güvenliğini tehlikeye sokan bir durum veya davranış farkedildiğinde, herkes işi durdurmaya yetkilidir ve ilgili birim yöneticisini haberdar etmekle yükümlüdür.
Şirket çalışanlarından ve şirket için çalışan herkesten bu politikaya uymaları beklenmektedir. İSKAY İnşaat’ta iş sağlığı ve güvenliği bir istihdam kriteridir ve kural ihlallerine hoşgörü gösterilemez.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

İSKAY TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.