Çevre Politikası

SOL ÇEVRE YAZISI

Çevre ve Enerji Politikamız

İskay İnşaat, tesislerindeki yol yapım ve taş kırma ünite ve ekipmanları ile Türkiye’nin öncü inşaat firmaları arasıda yer alır. Burada açıkladığımız çevre ve enerji politikası, Ankara başta olmak üzere Anadolu’da kurulu mevcut ve devam eden projelerimizin bulunduğu tesislerimizdeki bütün faaliyetleri kapsar.

Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Çevre ve Enerji Politikalarımız
 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara ve müteahhitlere, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan seragazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak,
 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.
Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,
 • Müteahhitlerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
 • Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.
 • İskay İnşaat tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.